Mikai
Gordon

  • 5' 10½"
  • 33"
  • 24"
  • 35"
  • 9
  • 4
  • C
  • Black
  • Brown