Mikai
Gordon

  • 5' 10½"
  • 34"
  • 25½"
  • 36"
  • 9
  • 4
  • C
  • Black
  • Brown